Strona główna » Informacje 2020 » Konkurs fotografii opolan

Konkurs fotografii opolan

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie waszych fotografii z czasów młodości. Wykorzystajmy nasz przymusowy pobyt w domu i spróbujmy powrócić do dawnych czasów. Poszperajmy w starych albumach fotograficznych i wyszukajmy te najciekawsze, opowiadające jakąś historię, wykonane w różnych ważnych sytuacjach życiowych i – kto wie? – być może też związane z naszym miastem. Podzielcie się Państwo z nami radością i beztroską swoich 20 lat.

Konkurs zorganizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Opola przy wsparciu Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski i Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski. Najciekawsze fotografie wyłonione przez jury konkursu zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie. Konkurs jest imienny. Do nadsyłanych prac prosimy koniecznie dołączyć imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika konkursu, rok wykonania zdjęcia, nr telefonu oraz podać adres e-mail.

Informujemy, że TPO gwarantuje ochronę danych osobowych uczestników konkursu i że dane te są do wyłącznej i czasowej dyspozycji organizatorów.

Uwaga: Wzięcie udziału w konkursie będzie oznaczać automatyczną zgodę na przetwarzanie tych danych, jak również automatyczne potwierdzenie, że uczestnik konkursu jest właścicielem bądź autorem nadesłanej fotografii.

Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:
tpo.opole@wp.pl
lub listem na adres siedziby TPO.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 2020.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 lipca 2020 w mediach społecznościowych, na stronie TPO oraz indywidualnie na adres e-mail podany przez uczestnika.

TPO zapewnia zwrot nadesłanych oryginałów.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 514 555 127 lub 508 153 971.