Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opola:

 • Żyła Halina  –  Prezes Zarządu Towarzystwa
 • Prokop Jan –  V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa
 • Hasiak Łucja –  V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa
 • Lenart-Juszczewska Krystyna –  V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa
 • Popielarczyk Zygmunt –  Skarbnik Zarządu Towarzystwa
 • Kaliszan Elżbieta –  Sekretarz Zarządu Towarzystwa
 • Kłoda Teresa –  Członek Zarządu Towarzystwa
 • Kozak Małgorzata –  Członek Zarządu Towarzystwa
 • Koziarz Zbigniew –  Członek Zarządu Towarzystwa
 • Namysło Andrzej –  Członek Zarządu Towarzystwa
 • Pokuszyński Zbigniew –  Członek Zarządu Towarzystwa
 • Przebindowska Maria –  Członek  Zarządu Towarzystwa
 • Siemaszko Andrzej –  Członek Zarządu Towarzystwa

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Opola:

 • Krowicki Bogusław –  Przewodniczący
 • Czerwiński Ryszard –  Z-ca Przew.
 • Kołodziejska Jolanta –  Sekretarz
 • Basińska-Miazga Halina –  Członek
 •  Jurowicz Grażyna –  Członek

Sąd Koleżeński Towarzystwa Przyjaciół Opola:

 • Młyńczyk Anna –  Przewodnicząca
 • Dobiała Danuta –  Członek
 • Kocowska Halina –  Członek