Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opola

 1. Prezes Halina Żyła
 2. V-ce Prezes Jan Prokop
 3. V-ce Prezes Łucja Hasiak
 4. V-ce Prezes Krystyna Lenart-Juszczewska
 5. Sekretarz Elżbieta Kaliszan
 6. Skarbnik Zygmunt Popielarczyk
 7. Członek Małgorzata Kozak
 8. Członek Maria Przebindowska
 9. Członek Zbigniew Koziarz
 10. Członek Anna Rawska-Skotniczny
 11. Członek Stanisław Klusik
 12. Grażyna Jurowicz
 13. Andrzej Siemaszko

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Opola

 1. Przewodniczący Bogusław Krowicki
 2. Sekretarz Pelagia Jurkiewicz
 3. Członek Ryszard Czerwiński
 4. Członek Kazimiera Leszyc
 5. Członek Władysław Brudziński

 Sąd Koleżeński Towarzystwa Przyjaciół Opola

 1. Przewodnicząca Anna Młyńczyk
 2. Członek Barbara Klusik
 3. Członek Aleksandra Kozok