Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opola

 1. Prokop Jan – Prezes
 2. Jurowicz Grażyna – V-Prezes
 3. Hasiak Łucja – V-ce Prezes
 4. Rawska-Skotniczny Anna – V-ce Prezes
 5. Kaliszan Elżbieta – Sekretarz
 6. Popielarczyk Zygmunt – Skarbnik
 7. Dziemidowicz Zbigniew – Członek
 8. Kasperek Jerzy – Członek
 9. Klusik Stanisław – Członek
 10. Kozak Małgorzata – Członek
 11. Namysło Andrzej – Członek
 12. Pokuszyński Zbigniew – Członek
 13. Rogoża Tadeusz – Członek
 14. Sznejweis Andrzej – Członek
 15. Żyła Halina – Członek

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Opola

 1. Krowicki Bogusław – Przewodniczący
 2. Czerwiński Ryszard – Z-ca Przew.
 3. Jurkiewicz Pelagia – Członek
 4. Brudziński Władysław – Członek
 5. Przebindowski Andrzej – Członek

 Sąd Koleżeński Towarzystwa Przyjaciół Opola

 1. Młyńczyk Danuta – Przewodnicząca
 2. Klusik Barbara – Członek
 3. Leszczyńska Danuta – Członek