Towarzystwo Przyjaciół Opola
od 1963 roku
Zespoł CAMERTON
Opole jest idealną rezydencją dla piosenki
Papa Musioł
Papa Musioł

Aktualne informacje z biura Towarzystwa Przyjaciół Opola:

SALON OPOLSKIEJ NAUKI

We wtorek 11 października odbyło się drugie spotkanie z cyklu Salonu Opolskiej Nauki, gościem była Pani dr. Magdalena Przysiężna-Pizarska... Czytaj więcej

SALON OPOLSKIEJ NAUKI

W dniu 13.09.2022r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Opola nastąpiła inauguracja nowego projektu pod hasłem „Salon Opolskiej Nauki”. Gościem spotkania... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

 • krzewienie wiedzy o Opolu,
 • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
 • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
 • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
 • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
 • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
 • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 • Towarzystwo Przyjaciół Opola