Aktualności

Podróże duże i małe

W dniu 23.07.2020r. rozpoczęliśmy cykl spotkań pt.”Podróże duże i małe”. Każde spotkanie poświęcone będzie przedstawianiu ciekawych zakątków świata. W pierwszą podróż wizualną po Etiopii zabrał nas podróżnik pan Tadeusz Waloszczyk, a dźwiękami piosenek... Czytaj więcej

Koncert balkonowy Zespołu CAMERTON

W patio Domu Dziennego Pobytu “Złota Jesień” w Opolu w dniu 7 lipca 2020r. odbył się koncert balkonowy naszego Zespołu CAMERTON dla osób zamieszkujących, którzy nie mogli opuścić swoich pomieszczeń. Dziękujemy Pani Edycie... Czytaj więcej

Spotkaniu z Piosenką

“Promenadowe spotkanie z piosenką”. W dniu 19.06.2020r. na deptaku przy ul. Krakowskiej obok Centrum Aktywizacji Społecznej odbył się koncert Zespołu Camerton.Mimo deszczowej pogody spotkanie przebiegało w wesołej atmosferze. W czasie koncertu zbierano datki... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

  • krzewienie wiedzy o Opolu,
  • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
  • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
  • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
  • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
  • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
  • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.