60 LAT Towarzystwa Przyjaciół Opola
styczeń 2023
Towarzystwo Przyjaciół Opola
nieprzerwanie od 1963 roku
Zespoł CAMERTON
Opole jest idealną rezydencją dla piosenki
Papa Musioł
Papa Musioł

Aktualne informacje z biura Towarzystwa Przyjaciół Opola:

Wystawa ZERO WASTE ART

Do 2 czerwca 2023r. na półpiętrze opolskiego Ratusza, trwać będzie wystawa: ZERO WASTE ART Prace powstały podczas warsztatów które... Czytaj więcej

ZERO WASTE ART.

Tak zatytułowane miały warsztaty, które odbyły się w dniach 27.03.23r. – 30.03.23r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Opola. Dzięki współpracy... Czytaj więcej

Pamięci Marii

19 marca 2023r. o godz. 16.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się Msza w rocznicę śmierci śp.... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

 • krzewienie wiedzy o Opolu,
 • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
 • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
 • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
 • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
 • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
 • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 • Towarzystwo Przyjaciół Opola