Towarzystwo Przyjaciół Opola
od 1963 roku
Zespoł CAMERTON
Opole jest idealną rezydencją dla piosenki
Papa Musioł
Papa Musioł

Aktualne informacje z biura Towarzystwa Przyjaciół Opola:

SALON OPOLSKIEJ NAUKI

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opola w zainaugurował 13 września 2022 r. nowy cykl spotkań pod hasłem SALON OPOLSKIEJ NAUKI. Spotkania... Czytaj więcej

„Salon Opolskiej Nauki”

W dniu 13.09.2022r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Opola nastąpiła inauguracja nowego projektu pod hasłem „Salon Opolskiej Nauki”. Gościem spotkania... Czytaj więcej

Pożegnanie lata

„Pożegnanie lata” takie spotkanie na opolskim Zaodrzu zorganizowała nam Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. Zaproszony Zespół CAMERTON uświetnił to wydarzenie.... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

  • krzewienie wiedzy o Opolu,
  • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
  • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
  • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
  • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
  • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
  • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.