Towarzystwo Przyjaciół Opola
od 1963 roku
Zespoł CAMERTON
Opole jest idealną rezydencją dla piosenki
Papa Musioł
Papa Musioł

Najnowsze informacje:

Walne zebranie

W dniu 25.06.2022r. w sali im. Karola Musioła opolskiego Ratusza odbyło się Walne Zebranie  (sprawozdawcze) Członków Towarzystwa Przyjaciół Opola.... Czytaj więcej

Wystawa Jadwigi Iżberg

W dniu 8.czerwca 2022r. w Klubie Zaodrze Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Prószkowskiej 39A została zorganizowania pierwsza wystawa malarstwa... Czytaj więcej

Konkurs Wokalny Polskiej Piosenki Retro „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…” Opole 2022

Termin zgłoszenia do konkursu przedłużamy do końca lipca 2022r Towarzystwo Przyjaciół Opola zaprasza miłośników polskich piosenek okresu dwudziestolecia międzywojennego... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

  • krzewienie wiedzy o Opolu,
  • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
  • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
  • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
  • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
  • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
  • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.