#ZOSTAŃ W DOMU
#ZOSTAŃ W DOMU

Aktualności

Spotkaniu z Piosenką

“Promenadowe spotkanie z piosenką”. W dniu 19.06.2020r. na deptaku przy ul. Krakowskiej obok Centrum Aktywizacji Społecznej odbył się koncert Zespołu Camerton.Mimo deszczowej pogody spotkanie przebiegało w wesołej atmosferze. W czasie koncertu zbierano datki... Czytaj więcej

Konkurs fotografii opolan

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie waszych fotografii z czasów młodości. Wykorzystajmy nasz przymusowy pobyt w domu i spróbujmy powrócić do dawnych czasów. Poszperajmy w starych albumach fotograficznych i wyszukajmy te... Czytaj więcej

Koncert na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

25 stycznia 2020r. na zaproszenie Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej uczestniczyliśmy w koncercie charytatywnym na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego. Koncert odbył się sali Pinottiego na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Wspaniała atmosfera, wspólne śpiewanie,... Czytaj więcej

Konkurs Piosenki Noworocznej

23 stycznia 2020 r. w Studenckim Domu Kultury odbył się X Jubileuszowy Koncert Zimowy na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Koncert zorganizowała Wirtualna Akademia Astronomii wspólnie z PSP nr 21 w... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

  • krzewienie wiedzy o Opolu,
  • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
  • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
  • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
  • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
  • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
  • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.