Towarzystwo Przyjaciół Opola
od 1963 roku
Zespoł CAMERTON
Opole jest idealną rezydencją dla piosenki
Papa Musioł
Papa Musioł

Informacje:

Nie tylko seriale

Towarzystwo Przyjaciół Opola zaprasza na koncert zespołu Camerton we wtorek 27 lipca 2021 o godz. 18.00 do kawiarni OPO przy ul. Krakowskiej 32 Czytaj więcej

Ogrodowy Bal Maskowy

Towarzystwo Przyjaciół Opola tradycyjnie uczestniczyło w ” Dniach Opola” podczas których w dniu 24 czerwca b.r. zorganizowaliśmy “Ogrodowy Bal Maskowy”, który odbył się na Małym Rynku w Opolu. Bardzo serdecznie dziękujemy za tak... Czytaj więcej

Podróże małe i duże – Maroko

W dniu 31 maja 2021r. „wróciliśmy „ na szlak „Podróży małych i dużych”, tym  razem w CAS przy ul. Krakowskiej 32 „odwiedziliśmy” Maroko. Przewodnikiem po tym przeuroczym kraju był niezastąpiony Pan Tadeusz Waloszczyk.... Czytaj więcej

Koncert „Dla takich chwil warto żyć”

Męskiego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego CAMERTON  w Teatrze EKOSTUDIO  w dniu 28 maja 2021r. rozpoczęliśmy kolejny rok działalności Statutowej naszego Towarzystwa. Dziękujemy naszym wiernym odbiorcą, którzy znakomicie bawili się podczas występ CAMERTONU. Dziękujemy też Panu... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

  • krzewienie wiedzy o Opolu,
  • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
  • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
  • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
  • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
  • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
  • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.