60 LAT Towarzystwa Przyjaciół Opola
styczeń 2023
Towarzystwo Przyjaciół Opola
nieprzerwanie od 1963 roku
Zespoł CAMERTON
Opole jest idealną rezydencją dla piosenki
Papa Musioł
Papa Musioł

Aktualne informacje z biura Towarzystwa Przyjaciół Opola:

Żyj Kolorowo w NBP

9 stycznia 2024r. dzięki uprzejmości Dyrekcji Narodowego Banku Polskiego w Opolu, Atelier Malarskie Żyj Kolorowo mogło zaprezentować swoje prace. ... Czytaj więcej

Salon Opolskiej Nauki

Za nami kolejne już 17-te spotkanie w ramach cyklu Salonu Opolskiej Nauki, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Opola. Wykład poprowadził... Czytaj więcej

Z miłości do Opola
Autor: Teresa Zielińska
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Opola
Opole 2023
ISBN: 978-83-950738-2-3

Wydawnictwo: Drukarnia Świętego Krzyża

Fotoklub Opole patronat: Towarzystwo Przyjaciół Opola

“Prudnik jest TU”
Fotoklub

“Prudnik jest TU”

Fotoklub Opole, który od września 2023r działa pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Opola, zaprezentował wystawę poplenerową “Prudnik jest TU” w Galerii Na Poddaszu w Prudnickim Ośrodku Kultury. Poniżej kilka ujęć z w/w wystawy.

Celem naszej działalności jest:

 • krzewienie wiedzy o Opolu,
 • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
 • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
 • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
 • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
 • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
 • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 • Towarzystwo Przyjaciół Opola