Aktualności

Podróże duże i małe AMERYKA

W Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32 w dniu 24.09.2020r. kolejny raz wybraliśmy się w podróż wraz z p. Tadeuszem Waloszkiem. Tym razem odwiedziliśmy Amerykę, a konkretnie okolice Nowego Yorku. Zespół CAMERTON... Czytaj więcej

Podróże duże i małe – Turcja

Trzecie spotkanie z cyklu „Podróże duże i małe” już za nami. Tym razem byliśmy w Turcji. W podróż wraz z zaproszonymi gośćmi jak ostatnim razem zabrał nas p. Tadeusz Waloszczyk. O oprawę muzyczną... Czytaj więcej

Podróże duże i małe – podróż do Chin

„Podróże duże i małe” to drugie już spotkanie , które odbyło się 27.08.2020r. w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32. Pan Tadeusz Waloszczyk tym razem zabrał nas w podróż do Chin. Oczywiście... Czytaj więcej

Celem naszej działalności jest:

  • krzewienie wiedzy o Opolu,
  • ożywianie życia kulturalnego w mieście,
  • popieranie  wszelkiej  działalności, zmierzającej  do  uczynienia  z  Opola  ośrodka turystycznego,
  • popularyzowanie piękna zabytków Opola,
  • rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego,
  • pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
  • podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.