Strona główna » Informacje 2023 » Niemiecko-Polska Solidarność dla Ukrainy

Niemiecko-Polska Solidarność dla Ukrainy

Zarząd Stowarzyszenia Miast Partnerskich w Mulheim zaprosił Zespół CAMERTON do uczestniczenia w projekcie „Niemiecko-Polska Solidarność dla Ukrainy” i w dniach od 6 do 10 lipca 2023r. zespół gościł z wizytą w Mulheim an der Ruhr, mieście partnerskim naszego miasta-Opola.  

Uczestniczyliśmy w dwóch koncertach charytatywnych z których zebrane fundusze-wolne datki przekazano do partnerskiego miasta Opola, Ivano-Frankivska. Poprzez wspólną pracę stowarzyszeniową możemy przyczynić się do tego, że obywatelskie kontakty z miastami partnerskimi mogą budować relacje między mieszkańcami Zagłębia Ruhry a mieszkańcami Opola i Opolszczyzny. Podstawą takich kontaktów jest dążenie do lepszego porozumienia się, poznania, przełamywania uprzedzeń, ale też nawiązywania długoterminowych przyjaźni i głębokiego poczucia wspólnoty w Europie.

W imieniu całego Zespołu CAMERTON dziękujemy serdecznie za zaproszenie i tak bardzo gościnne spędzenie z nami czasu. W szczególności dziękujemy naszym przyjaciołom Adamowi Wagemanowi oraz Joachimowi Schiwemu wraz z ich małżonkami Joanną i Barbarą za czas jaki poświęcili nam, oraz za zaangażowanie w projekcie, w którym mogliśmy brać udział. Poniżej kilka ujęć z pobytu w Mulheim, zdjęcia wyk. Barbara Klusik

Stanisław Klusik

Dyrektor Biura TPO

Kierownik Męskiego Zespołu Estradowego CAMERTON