Strona główna » Informacje 2021 » SALON OPOLSKIEJ NAUKI

SALON OPOLSKIEJ NAUKI

W dniu 13.09.2022r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Opola nastąpiła inauguracja nowego projektu pod hasłem „Salon Opolskiej Nauki”.

Gościem spotkania była dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof. UO, która opowiadała o tym, czy Opole było morzem oraz wyjaśniła, jak paleobiologia pomaga odtworzyć tajemnice zaginionych światów.

Spotkanie poprowadził Tadeusz Jacek Rogoża.

Wydarzenia uświetnił występ naszego zespołu CAMERTON.

Dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof. UO – geolog, paleontolog.

Pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego.

Jednocześnie od 2006 roku pełni funkcję kierownika Europejskiego Centrum Paleontologii.

Zainteresowania opolskiej naukowczyni to stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz niektórych regionów Europy, badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej.

Autorka wielu publikacji z zakresu swojej pasji badawczej, głównie w języku angielskim. Jest promotorką licznych prac licencjackich, magisterskich, a także

doktorskich. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzi prace badawcze z gronem swoich współpracowników i studentów.

Popularyzuje również wyniki badań naukowych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Zapraszamy na kolejne spotkania i wykłady w tym roku

 (11 października, 8 listopada i 13 grudnia – zawsze o godz. 16.30)

Prelegentami będą:

dr Magdalenę Przysiężną-Pizarską – Instytut Historii UO.

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Instytut Historii UO.

prof. dr hab. inż. Jan Kubik – Wydział Budownictwa i Architektury PO.

Spotkania będą się odbywać w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, przy ul. Krakowskiej 32, II p.